Fundacja Wiara i Tęcza

Zarząd Fundacji:

Zuzanna Witulska – Prezes(ka) Zarządu

Paweł Cieślik – Skarbnik

Aleksandra Górska – Członkini Zarządu

Marta Gładkowska – Członkini Zarządu

Rada Fundacji:

Patryk Jakubowski

Barbara (Artur) Kapturkiewicz

Tomasz Konieczny

Paweł Preś

Robert Witzling

Marcin Dzierżanowski

Łukasz Kluge

Beata Majewska

Misza Czerniak